new academic press » » Verwaltungsmodernisierung in den Ländern 2000-2010

 

Bußjäger, Peter (Hrsg.)

Verwaltungsmodernisierung in den Ländern 2000-2010 

Prozesse und Resultate

ISBN: 978-3-7003-1789-0
Umfang: 190 Seiten
Ersch.datum: November 2012
Reihe: Schriftenreihe Verwaltungsrecht , Band 9

 29.00

Kategorie: .
Schlüsselwort: .